unnamed

Талант к Нурсулуу

Тажрыйбасы:

 

  • 2020-жылдан бери Кыз Куран курсунда эмгектенип келет

Билими жана илими:

Кыргызстанда М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономика университетинин финансы бөлүмүн аяктаган

Туркияда Азиз Махмуд Худайи кыз куран курсун аяктаган