unnamed

Макенова Жыпара

Билими жана илими:

Кыргызстанда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин педагогика факультети, мектепке чейинки балдарды тарбиялоо бөлүмүн аяктаган, Насирдин Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин кыргыз-араб тили бөлүмүндө окуган, Расул Акрам ислам университети шарият илим бөлүмү окуган.

Түркияда Азиз Махмуд Худайи кыз куран курсун аяктаган, балдарды тарбиялоо академиясы, гулистан эрте балалык атолесин аяктаган, Зарафет жаштар жана маданият борборунан илим алган.