Показаны 1-7 из 7

1 жылдык онлайн курс 2 смена (09:00-11:30)

(0 отзыв)
1
student
0
4,000 сом

  1 жылдык онлайн курс үчүн маалымат   Окуу мөөнөтү: Окуу убактысы: Денгээл: 1-сентябрдан баштап 30-майга чейин окутулат   Жумасына 3 күн // 3...

4,000 сом

2 айлык онлайн курс 2 смена (16:00-18:30)

(0 отзыв)
1
student
0
1,500 сом

  2 айлык онлайн курс үчүн маалымат   Окуу мөөнөтү: Окуу убактысы: Денгээл: 1-июндан баштап 30-июлга чейин окутулат   Жумасына 3 күн // 3...

1,500 сом

4 айлык онлайн курс 2 смена (16:00-18:30)

(0 отзыв)
0
student
0
2,000 сом

  4 айлык онлайн курс үчүн маалымат   Окуу мөөнөтү: Окуу убактысы: Денгээл: 1-поток:1-сентябрдан баштап 30-декабрга чейин окутулат   2-поток:18-январдан баштап 30-майга чейин окутулат...

2,000 сом

4 айлык онлайн курс 3 смена (19:00-20:20)

(0 отзыв)
0
student
0
2,000 сом

  4 айлык онлайн курс үчүн маалымат   Окуу мөөнөтү: Окуу убактысы: Денгээл: 1-поток:1-сентябрдан баштап 30-декабрга чейин окутулат   2-поток:18-январдан баштап 30-майга чейин окутулат...

2,000 сом

1 жылдык онлайн курс 1 смена (09:00-11:30)

(0 отзыв)
0
student
0
4,000 сом

  1 жылдык онлайн курс үчүн маалымат   Окуу мөөнөтү: Окуу убактысы: Денгээл: 1-сентябрдан баштап 30-майга чейин окутулат   Жумасына 3 күн // 3...

4,000 сом

2 айлык онлайн курс 1 смена (09:00-11:30)

(0 отзыв)
0
student
0
1,500 сом

  2 айлык онлайн курс үчүн маалымат   Окуу мөөнөтү: Окуу убактысы: Денгээл: 1-июндан баштап 30-июлга чейин окутулат   Жумасына 3 күн // 3...

1,500 сом

4 айлык онлайн курс 1 смена (09:00-11:30)

(0 отзыв)
0
student
0
2,000 сом

  4 айлык онлайн курс үчүн маалымат   Окуу мөөнөтү: Окуу убактысы: Денгээл: 1-поток:1-сентябрдан баштап 30-декабрга чейин окутулат   2-поток:18-январдан баштап 30-майга чейин окутулат...

2,000 сом