1 жылдык онлайн курс 2 смена (09:00-11:30)

(0 отзыв)
1
student
0
4,000 сом
4,000 сом

2 айлык онлайн курс 2 смена (16:00-18:30)

(0 отзыв)
1
student
0
1,500 сом
1,500 сом

4 айлык онлайн курс 2 смена (16:00-18:30)

(0 отзыв)
0
student
0
2,000 сом
2,000 сом

4 айлык онлайн курс 3 смена (19:00-20:20)

(0 отзыв)
0
student
0
2,000 сом
2,000 сом

1 жылдык оффлайн курс 2 смена (08:30-12:30)

(0 отзыв)
0
student
0
5,000 сом
5,000 сом

4 айлык оффлайн курс 2 смена (13:30-17:30)

(0 отзыв)
0
student
0
2,500 сом
2,500 сом

4 айлык оффлайн курс 3 смена (18:00-19:20)

(0 отзыв)
0
student
0
2,500 сом
2,500 сом

2 айлык оффлайн курс 2 смена (18:00-19:20)

(0 отзыв)
0
student
0
2,000 сом
2,000 сом