unnamed

Калык к Арзыгүл

Тажрыйбасы:

  • 2019-жылы ихаха инсандык жардам фондунда эмгектенген
  • 2020-жылдан бери Кыз Куран курсунда эмгектенип келет

Билими жана илими:

Кыргызстанда Кыргыз-Түрк Манас университетинин алдында теология факультетин аяктаган, Кыргыз-Түрк Манас университетинин алдында теология факультетинин магистратурасында окуп жатат.

Туркияда Азиз Махмуд Худайи кыз куран курсун аяктаган