unnamed

Касым к Мээрбан

Тажрыйбасы:

  • 2020-жылдан бери Кыз Куран курсунда эмгектенип келет

Билими жана илими

Кыргызстанда Бишкек Кыз Куран курсун бүтүргөн

Туркияда Азиз Махмуд Худайи кыз куран курсун аяктаган